Buồng Đốt Galaxies MTL RDA

Buồng Đốt Galaxies MTL RDA
Buồng Đốt Galaxies MTL RDA Buồng Đốt Galaxies MTL RDA Buồng Đốt Galaxies MTL RDA Buồng Đốt Galaxies MTL RDA Buồng Đốt Galaxies MTL RDA Buồng Đốt Galaxies MTL RDA
  • Có thể build được
  • không có buồng chứa tinh dầu
  • Dễ build và thay gòn
  • Dễ dàng thay thế
Giá bán:
550.000đ
Thành phần: 1 chai dầu
Mã: 9195
  • Galaxies MTL RDA là 1 buồng đốt hút Vape rất thành công của Vapefly, sản phẩm được tchế tạo với nguyên liệu thép cao cấp chuyên dùng trong ngành thực phẩm, thiết kế tối ưu cho khói và vị tốt nhất, Galaxies MTL RDA thể chơi single coil hoặc dual coil đều được và có sáu cấp độ khác nhau cho người xử dụng trải nghiệm tốt nhất
Đơn vị tính: 1 chai

RDA - Rebuildable Dripping Atomizer : Buồng đốt có thể build được (RBA)* châm dầu bằng cách nhỏ giọt trực tiếp vào gòn và không có buồng chứa.

RTA - Rebuildable Tank Atomizer : Buồng đốt có thể build được có tank (buồng chứa) để chứa tinh dầu, không cần phải chăm dầu liên tục vào buồng đốt mà ta sẽ chăm hẵn vào buồng đốt một lượng dầu và dầu sẽ được chứa trong t